Blog > Komentarze do wpisu
w sprawie bezpieczeństwa Obywateli
Obywatele w naszym kraju doznają poczucia lęku i zagrożenia. W związku z tym tęsknią, by znów móc żyć w poczuciu bezpieczeństwa i nie znajdować się pod presją przestępczości i przestępców. Ofiarom przestępstw powinno się zapewnić odpowiednie odszkodowanie, a także przywrócenie poczucia, że mogą znów bezpiecznie żyć i poruszać się po ulicach. Życie w strachu jest uczuciem nie do zniesienia. Dlatego chcemy przywrócić ludziom poczucie bezpieczeństwa.
Stanowisko w sprawie bezpieczeństwa Obywateli Obywatele w naszym kraju doznają poczucia lęku i zagrożenia. W związku  z tym tęsknią, by znów móc żyć w poczuciu bezpieczeństwa i  nie znajdować się pod presją przestępczości i przestępców.Ofiarom   przestępstw powinno się zapewnić odpowiednie odszkodowanie, a także przywrócenie poczucia, że mogą znów bezpiecznie żyć i poruszać się po ulicach.Życie w strachu jest  uczuciem nie do zniesienia. Dlatego chcemy przywrócić  ludziom poczucie bezpieczeństwa.Każdy, kto wkroczy na drogę przestępstwa, zasłużył na surową karę. Powinien odpokutować za swój czyn, a także naprawić wyrządzoną szkodę.  Policja powinna być odpowiednio przygotowana i wykształcona, aby na takie zjawiska odpowiednio reagować. Natomiast Sądy powinny szybko rozpatrywać sprawy, aby nie trzeba było miesiącami, a nawet latami  czekać na wyrok   Samo wymierzanie kary nie jest wystarczające, jak na to wskazują doświadczenie i dane statystyczne.Ograniczanie się tylko do zamykanie ludzi w więzieniach  nie przywróci nam bezpieczeństwa.Sprawcy muszą  otrzymać także pomoc, aby mogli się wyrwać z diabelskiego kręgu przestępczości. Także doświadczenia USA i innych państw wskazują, że wzrasta zjawisko powrotu do przestępstwa. Czas pobytu w więzieniu powinien być wykorzystany w tym celu, aby  skazanych przywrócić  do normalnego funkcjonowania i tym samym nie dopuścić do powrotu do przestępstwa. Nie chodzi  nam o to, aby z przestępcami  obchodzić się w jakiś szczególny sposób, ale o to, aby powstał program, który będzie w przyszłości chronił nas przed przestępczością. Dla zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców Polski i Warszawy potrzebne są przede wszystkim działania na rzecz wczesnego  zapobiegania przestępczości i agresji Potrzebne jest zwłaszcza wsparcie  i pomoc dla dzieci ulicy.Agresja i  przestępczość to obecnie zjawiska niemal powszechne. Nie można jednak ulegać złudzeniom, że jedynie rozbudową aparatu ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz więziennictwa można  te zjawiska znacznie ograniczyć. Koszty takich represyjnych działań są i będą ogromne. Samo utrzymanie więźnia kosztuje  około 1800 zł. Zamienić  więc trzeba choć częściowo „walkę i miecz” na serce dla naszych dzieci. Tych wychowanków ulicy w samej Warszawie jest około 15 000. To tu często wykluwa się przestępczość i agresja.Mówi się o nich,  że są to dzieci niczyje,  dzieci biedy i ofiary domowej przemocy w rodzinie. Wzorem miast Zachodniej Europy należy wprowadzić do  pracy z dziećmi i młodzieżą wychowawców i pedagogów, tzw. wychowawców ulicznych ( streetworkerów). W budżetach miast należy przesunąć część środków przeznaczonych  na zapewnienie bezpieczeństwa na wyżej wspomniany cel.Jest to  rozwiązanie tańsze,  bardziej humanitarne, a jednocześnie bardziej skuteczne niż karanie późniejszych przestępców.Konieczne jest przy współpracy z obywatelami i ich organizacjami  przerwanie wielopokoleniowego łańcucha dziedziczonej niejako przestępczości w rodzinach patologicznych.Pomoc i wsparcie władz Państwa i Miasta dla organizacji pozarządowych zajmujących się tym trudnym problemem jest znikome.Problemem jest brak wrażliwości i zrozumienia  ze strony właściwych instytucji państwowych. Kampania wyborcza stwarza szansę na dotarcie do opinii publicznej i spowodowanie zmiany świadomości oraz skłonienie przyszłych parlamentarzystów do tego, aby pochylili się  nad losem dzieci ulicy i podjęli odpowiednie programy naprawcze.Jako jedyny niezależny kandydat do Senatu z Nowej Wizji Polski  umieściłam  w swoim programie tę ważną i wręcz tragiczną sytuację tysięcy polskich i warszawskich dzieci i ich rodzin, jak również rolę i znaczenie organizacji pozarządowych.             Także więc i ten bolesny i ważny problem można i trzeba  rozwiązywać tylko przy współpracy z Obywatelami i w interesie Obywateli.   
niedziela, 11 listopada 2007, gordon_rix

Polecane wpisy

Komentarze
2007/12/28 15:23:32
Pismem z dnia 17.12. 2007 r. Stowarzyszenie Obywatelskich Inicjatyw zwróciło się do Pana Zbigniewa Ćwiąkalskiegoz propozycjami współpracy w takich dziedzinach jak:
- bezpieczeństwo Obywateli i zapobieganie przemocy w rodzinie,
- zatrudnienie i resocjalizacja osób osadzonych,
- zapobieganie korupcji,
- eliminowanie prawnych barier rozwoju gospodarczego,
- powołanie Europejskiej Akademii Prawa,
- międzynarodowa współpraca prawników.

Przypominając o swoich doświadczeniach i osiągnięciach w okresie wieloletniej pracy w Instytucie Ministerstwa Sprawiedliwości, zwróciłam się też do Pana Ministra w imieniu Stowarzyszenia Obywatelskich Inicjatyw z prośbą o spotkanie.

dr Krystyna Krzekotowska
-
2008/04/30 14:20:34
Pan Minister Sprawiedliwości z wielkim zrozumieniem odnosi się do obywatelskich inicjatyw, włączając do tej współpracy zarówno sędziów, jak i prokuratorów, a także kuratorów sądowych. Wszyscy oni wnoszą wartościowy wkład do demat organizowanych przez Stowarzyszenie Damy Radę. W sprawie poprawy bezpieczeństwa i zapobiegania przemocy w rodzinie odbyło 9 Konferencji Wojewódzkich. Następna 10 już 6 maja w Warszawie w Ratuszu.

Uczestnicząc w nich wiele skorzystałam także w zakresie wiedzy o potrzebie doskonalenia przepisów prawa mieszkaniowego i praktyki jego stosowania (np. w odniesieniu do eksmisji sprawców przemocy).

dr Krystyna Krzekotowska