Blog > Komentarze do wpisu
w sprawie budownictwa i rewitalizacji miast oraz osiedli mieszkaniowych
Zapewnienie dobrych warunki życia w mieście to szczególnie ważny cel europejskiej polityki. Od 2007 r. Unia Europejska zajmuje się intensywnie tym problemem, stwarzając podstawy finansowe dla poprawy sytuacji mieszkańców miast. W Polsce mamy szczególnie wiele miast z nierozwiązanymi problemami ich mieszkańców. Budynki znajdują się w złym stanie technicznym, a nawet popadają w ruinę i stwarzają zagrożenie dla nas, naszych dzieci i rodzin. Brakuje wolnych przestrzeni, służących wypoczynkowi.
Stanowisko w sprawie budownictwa i rewitalizacji miast oraz osiedli mieszkaniowych  Zapewnienie dobrych  warunki życia w mieście to szczególnie ważny cel europejskiej polityki. Od 2007 r. Unia Europejska  zajmuje się intensywnie tym  problemem, stwarzając  podstawy finansowe dla  poprawy sytuacji mieszkańców miast. W Polsce mamy szczególnie wiele miast z  nierozwiązanymi  problemami ich mieszkańców.Budynki znajdują się w złym stanie technicznym, a nawet popadają w ruinę i  stwarzają zagrożenie dla nas,  naszych dzieci i rodzin.Brakuje wolnych przestrzeni, służących wypoczynkowi.Nadal duża jest liczba osób bezrobotnych.Nasila się problem narkomanii, a ludzie starsi i niepełnosprawni pozbawieni są opieki.Wzrastają koszty utrzymania mieszkań w związku z dużym zużyciem energii.  A to są właśnie kryteria, które decydują o przeznaczeniu Funduszy Europejskich na rewitalizację miast. W innych krajach europejskich zrealizowano wiele takich projektów z Funduszy Unijnych.  Unia Europejska popiera  projekty rewitalizacji całych osiedli, projekty socjalne  oraz projekty, które pomagają w wyjściu z bezrobocia i bezdomności, dzięki poprawie  kwalifikacji zawodowych. W innych państwach wyniki są  dostrzegalne gołym okiem. Poprawiają się warunki życia ludzi w miastach.. Polska także  powinna skorzystać  z tego, co nam   stawia do dyspozycji  Unia Europejska, aby  poprawić sytuację ludzi w miastach.  W przeciwnym wypadku  przepadną bezpowrotnie  fundusze europejskie przeznaczone dla Polski. Warszawa powinna służyć wzorcami dobrej roboty w tym zakresie i przystąpić do ich realizacji wspólnie mieszkańcami i dla dobra mieszkańców. Chcę zadbać o to, by Fundusze Europejskie przeznaczone dla  rozwoju miast i osiedli mieszkaniowych  były prawidłowo zagospodarowane dla  odnowy prywatnych,  spółdzielczych oraz komunalnych domów i mieszkań. Jako doktor nauk prawnych  ( specjalizacja mieszkalnictwo)  i  jedyny niezależny kandydat na Senatora nie uwikłany w spory partyjne, będę mogła służyć obywatelom Polski i mieszkańcom Warszawy, skutecznie rozwiązując ich rzeczywiste problemy.  

 

niedziela, 11 listopada 2007, gordon_rix

Polecane wpisy