Blog > Komentarze do wpisu
w sprawie komunikacji miejskiej
Komunikacja miejska, zwłaszcza w tak dynamicznie rozwijającej się metropolii europejskiej, jaką jest Warszawa, to podstawowy problem, który rozwiązać powinny władze naszego Państwa i miasta. Niestety dotąd niewiele w tym zakresie zrobiono, a problem ten stał się dla mieszkańców miast i Warszawiaków przysłowiowym węzłem gordyjskim.
Stanowisko w  sprawie  komunikacji miejskiej Komunikacja miejska, zwłaszcza w tak dynamicznie rozwijającej się metropolii europejskiej, jaką jest Warszawa, to podstawowy problem, który rozwiązać powinny władze naszego Państwa i miasta. Niestety  dotąd  niewiele w tym zakresie zrobiono, a problem ten stał się  dla mieszkańców miast i Warszawiaków przysłowiowym węzłem gordyjskim. Rozwiązanie tego problemu powinno zająć centralne miejsce w programach rozwojowych Państwa i miast. Wymaga to  wprowadzenia do  urzędów państwowych i samorządowych na wszystkich szczeblach fachowców, w tym specjalistów w dziedzinie inżynierii ruchu drogowego.Chodzi przy tym, byli to jednocześnie ludzie ze społecznikowską pasją oraz wrażliwością na sprawy mieszkańców miast, w tym miasta Warszawy, umęczonych do ostatnich granic w ulicznym smogu,  tracących czas i energię w zakorkowanych ulicach. W tej dziedzinie, jak i w odniesieniu do wszystkich innych bolączek Polaków, a mieszkańców  Warszawy w szczególności, musi przede wszystkim zniknąć - dotąd wszechobecna - znieczulica urzędnicza.  Odkorkować ulice polskich miast i m. st. Warszawy można i trzeba nie tylko przez konieczne przyspieszenie  budowy metra, mostów, obwodnic, miejsc parkingowych na obrzeżach miasta, ale także przez zastosowanie znanej na świecie i w Europie nowoczesnej inżynierii ruchu drogowego. Przeznaczone na ten cel środki Unii Europejskiej nie zostały dotąd wykorzystane i istnieje niebezpieczeństwo, że w ogóle przepadną, jeśli stosowne projekty nie wpłyną na czas. Mamy więc  z jednej strony ogromne potrzeby  mieszkańców  miast, zwłaszcza takich aglomeracji, jak Warszawa, z drugiej natomiast strony mamy do czynienia z marnotrawieniem  energii ludzkiej i Funduszy Europejskich, które powinny służyć poprawie warunków życia polskich Obywateli. Nie dochodziłoby do tak katastrofalnego stanu komunikacji, jak i innych miejskich urządzeń,  gdyby istniało zrozumienie władz,  że funkcje w urzędach to nie synekury lecz służba obywatelom.  Wiele nieprawidłowości  można wyeliminować przez lepszą organizację pracy urzędów i zatrudnianie fachowców,  a nie tylko partyjnych kolegów. Mieszkańców Warszawy nie można skazywać  na uciążliwości związane z rozbudową prawie w samym centrum Warszawy lotniska, czy dróg szybkiego ruchu. Miastu  potrzebne  są takie drogi, ale muszą one być usytuowane poza osiedlami mieszkaniowymi.  Konieczna jest – przy podejmowaniu decyzji dotyczących mieszkańców - współpraca z mieszkańcami, jako najlepszymi ekspertami,  znającymi swoje potrzeby i bolączki. Dlatego moje hasło brzmi:Dla Obywateli i wspólnie z  Obywatelami dla przyjaznej Obywatelom Polski i Warszawy.
niedziela, 11 listopada 2007, gordon_rix

Polecane wpisy