Blog > Komentarze do wpisu
w sprawie osób niepełnosprawnych
Rozwój cywilizacji obok dobrodziejstw niesie za sobą także skutki ujemne. Coraz więcej osób ulega wypadkom. Postęp medycyny ratuje życie dzieciom z wadami wrodzonymi. Osoby te na stałe stają się osobami niepełnosprawnymi, wymagającymi wsparcia nas wszystkich, którym ich los nie jest obojętny. Liczba osób niepełnosprawnych stale wzrasta. Aż 20% z nas przeżywa przejściowo lub nieustannie problemy związane z cierpieniem. W warunkach integracji europejskiej istnieją formy finansowego wspierania takich osób i ich rodzin, aby mogły maksymalnie samodzielnie lub z niewielką pomocą funkcjonować w społeczeństwie, żyć ze swymi rodzinami w swoich dotychczasowych mieszkaniach.
Stanowisko w sprawie osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich społecznemu wykluczeniu Rozwój cywilizacji obok dobrodziejstw niesie za sobą także skutki ujemne. Coraz  więcej osób ulega wypadkom. Postęp medycyny ratuje  życie dzieciom z wadami wrodzonymi. Osoby te na stałe stają się osobami niepełnosprawnymi, wymagającymi wsparcia nas wszystkich, którym ich los nie jest obojętny. Liczba osób niepełnosprawnych stale wzrasta. Aż 20% z nas przeżywa przejściowo lub nieustannie problemy związane z  cierpieniem.W warunkach integracji europejskiej istnieją formy finansowego wspierania takich osób i ich rodzin, aby mogły maksymalnie samodzielnie lub z niewielką pomocą  funkcjonować w społeczeństwie, żyć ze swymi rodzinami w swoich dotychczasowych mieszkaniach..W ramach rewitalizacji miast i osiedli mieszkaniowych należy dostosować do specyficznych potrzeb osób niepełnosprawnych zarówno mieszkania, jak i urządzenia wewnątrzosiedlowe i ogólnomiejskie (podjazdy i niskie wejścia do autobusów).Także w nowym budownictwie oraz komunikacji powinno się uwzględniać te potrzeby.W Polsce w ogóle,  a w Warszawie w szczególności mamy ogromne zaniedbania w tej dziedzinie, które mogą i powinny być w szybkim czasie nadrobione, dzięki umiejętnemu wykorzystaniu funduszy europejskich przeznaczonych specjalnie na ten cel. W programach rozwojowych należy docenić wielką wagę  tego celu.Osobom niepełnosprawnym należy  zapewnić  wszechstronną pomoc, aby w strategii rozwoju Polski i miasta stołecznego Warszawy poprawa sytuacji osób niepełnosprawnych  i pomoc socjalna  stała się  sprawą priorytetową. Wszelkiego możliwego wsparcia należy udzielić  zwłaszcza  organizacjom pozarządowym, które mają ogromne zasługi w niesieniu pomocy charytatywnej osobom potrzebującym.   Powołana przez nas pierwsza w wolnej  Polsce Fundacja POMOCNA DŁOŃ stworzyła i zbudowała  modelowy wzorzec domu rodzinnego dla osieroconych dzieci niepełnosprawnych. Służy ona za wzór wielu innym tego typu inicjatywom w Warszawie i innych miastach. W ramach współpracy z tą Fundacją, a także Stowarzyszeniem Obywatelskich Inicjatyw i Stowarzyszeniem Damy Radę od lat organizuję bezpłatne poradnictwo prawne dla osób niezamożnych. Pomagają mi w tym radcowie prawni, a zwłaszcza  mąż Jerzy Krzekotowski i córka Iwona Krzekotowska-Olszewska.Zapraszamy do współpracy nasze Koleżanki i Kolegów Prawników – społeczników, podejmujących działania dla dobra wspólnego, wyręczając Państwo Polskie, w którym – mimo licznych zapowiedzi - ciągle nie ma  ustawy o prawie ubogich, zapewniającej tym ludziom dostęp do bezpłatnej pomocy prawnej.
niedziela, 11 listopada 2007, gordon_rix

Polecane wpisy