Blog > Komentarze do wpisu
w sprawie polskiej spółdzielczości mieszkaniowej i jej roli w strategii rozwoju Polski
Polskie spółdzielnie, a spółdzielnie warszawskie w szczególności są efektywnymi i odnoszącymi sukcesy przedsiębiorstwami. One zapewniają zarządzanie znaczną częścią zasobów mieszkaniowych, troszcząc się o rewitalizację osiedli mieszkaniowych. Osiągnięcia polskich spółdzielni nie są niestety uznawane przez polityków. Nie są one także akceptowane jako podmioty gospodarcze. Także ich wpływ na ustawodawstwo jest ograniczony. Ciągle zmieniane są przepisy prawa spółdzielczego. Niektóre partie polityczne prowadzą nawet kampanię przeciwko spółdzielczości, bezpodstawnie uznając spółdzielnie za relikt socjalizmu. Pojawiają się nawet próby, by doprowadzić do zlikwidowania spółdzielni. Z tego względu nie jest dostrzegana ich siła ekonomiczna, która może i powinna być odpowiednio wykorzystana dla rozwoju polskich miast.
Stanowisko w  sprawie polskiej spółdzielczości mieszkaniowej i jej roli w strategii rozwoju Polski Polskie spółdzielnie,  a spółdzielnie warszawskie w szczególności  są efektywnymi i odnoszącymi sukcesy przedsiębiorstwami. One zapewniają zarządzanie znaczną częścią zasobów mieszkaniowych, troszcząc się o rewitalizację osiedli mieszkaniowych. Osiągnięcia polskich spółdzielni nie  są niestety uznawane przez polityków. Nie są one także akceptowane jako podmioty gospodarcze. Także ich wpływ na ustawodawstwo jest ograniczony. Ciągle zmieniane są przepisy prawa spółdzielczego.  Niektóre partie polityczne prowadzą nawet kampanię przeciwko spółdzielczości, bezpodstawnie uznając spółdzielnie za  relikt socjalizmu. Pojawiają się nawet  próby, by doprowadzić do zlikwidowania spółdzielni. Z tego względu nie jest dostrzegana ich siła ekonomiczna, która może i powinna być odpowiednio wykorzystana dla rozwoju polskich miast. Postulaty spółdzielni i ich członków mogą i powinny  znaleźć się  w orbicie zainteresować instytucji państwowych i samorządowych.  Spółdzielnie i ich członkowie stanowią bowiem niedostatecznie wykorzystany potencjał,  a zatem konieczne jest podjęcie działań na rzecz lepszego niż dotychczas zrozumienia idei spółdzielczości oraz tego co niesie  z sobą ta  ceniona w Unii Europejskiej i na świecie forma  inicjatyw gospodarczych dużej grupy obywateli. Takie zadanie nie może być wykonane tylko przez poszczególne Spółdzielnie, lecz potrzebna jest skoncentrowane i skoordynowane działanie na rzecz podniesienia rangi spółdzielczości na  arenie politycznej. Działania na  rzecz promowania polskiej spółdzielczości powinny być wspierane przez poszczególne spółdzielnie.   Warszawa i warszawskie środowiska skupione w spółdzielniach i wielu organizacjach  powinny zainicjować te działania, które będą promieniować na całą Polskę, aby wspólnie ze spółdzielniami w poszczególnych regionach Polski zbudować i  wzmocnić pozycję spółdzielczości.Spółdzielczość może i powinna być gospodarczym  partnerem dla administracji rządowej i samorządowej i dzięki temu  partycypować w funduszach europejskich. W Polsce trzeba  docenić –  tak jak to ma miejsce w Unii Europejskiej – rolę spółdzielni,  jako:-         równoprawnych podmiotów gospodarczych, odpowiednio do znanej na świecie prawidłowości, że im więcej spółdzielczych form gospodarowania, tym większy rozwój gospodarczy państw,-         ważną formę, w której  z udziałem mieszkańców można zarówno budować nowe mieszkania, jak i rewitalizować i odnawiać istniejący zasób mieszkaniowy i poprawiać warunki życia ludzi w mieście,-         ważną formę realizowania skutecznej polityki mieszkaniowej, -         formę zapewniania miejsc pracy m.in. dla rzemieślników i pracowników budowlanych, a tym samym  zmniejszania bezrobocia,-         skuteczną formę solidarnej pomocy i  zapobiegania społecznemu wykluczeniu ludzi starszych lub niepełnosprawnych, -         instrument społecznej komunikacji,-         najdogodniejszą formę,  poddanego kontroli społecznej,  zagospodarowania dla dobra mieszkańców Funduszy Europejskich, które od 2007 r. w znacznie większym stopniu są kierowane na potrzeby mieszkańców miast

-         niezastąpiony  instrument polityki zapewniającej bezpieczeństwo rencistom i  ludziom w wieku emerytalnym.

  Dlatego my spółdzielcy,  działając  ponad podziałami, musimy obronić siebie i nasz spółdzielczy dorobek.  Jako  specjaliści w tej dziedzinie potrafimy to zrobić. 
niedziela, 11 listopada 2007, gordon_rix

Polecane wpisy