Blog > Komentarze do wpisu
w sprawie prywatyzacji ogródków działkowych i jej znaczenia dla rozwoju mieszkalnictwa
Polacy kochają swoje ogrody. Ogródki działkowe są przez nich troskliwie pielęgnowane. Także mieszkańcy Warszawy poświęcają wiele czasu, energii i pieniędzy na utrzymanie swoich ogrodów. Powinniśmy to obywatelskie zaangażowanie docenić. Powinniśmy umożliwić dotychczasowym użytkownikom ogródków działkowych nabycie ich własności po korzystnej cenie. Jako właściciele będą bowiem obchodzić się z nimi jeszcze lepiej.
Stanowisko w  sprawie w sprawie prywatyzacji  ogródków działkowych i jej   znaczenia dla rozwoju mieszkalnictwa  .Polacy kochają swoje ogrody.Ogródki działkowe są przez nich troskliwie pielęgnowane. Także mieszkańcy Warszawy poświęcają wiele czasu, energii i pieniędzy na utrzymanie swoich ogrodów. Powinniśmy to obywatelskie zaangażowanie docenić. Powinniśmy umożliwić dotychczasowym użytkownikom ogródków działkowych nabycie ich własności po korzystnej cenie. Jako właściciele będą bowiem obchodzić się z nimi jeszcze lepiej. Popierać zatem należy prywatyzację ogródków działkowych. Prywatyzacja ogródków działkowych będzie służyć Obywatelom, a  także rozwojowi miast i zmniejszeniu  deficytu mieszkań.

 

Powinniśmy więc zezwolić na budowanie na tych działkach domów. To będzie także wkład w zmniejszenie głodu mieszkaniowego. Powinno się jednak ograniczyć takie zezwolenia do budownictwa jednorodzinnego. Zapewnić to trzeba w zawieranych umowach.  Nie chcemy  dopuścić do spekulacji działkami. Sprzedaż działki uzyskanej w wyniku prywatyzacji powinna być dopuszczona dopiero po 10 latach.   Jeśli ktoś nie chciałby nadal takiej działki użytkować, powinien ją zwrócić Państwu, aby działka mogła być przekazana na rzecz innego użytkownika. W ten sposób będziemy budować wspólnie z Obywatelami nasze zielone miasta i  zieloną Warszawę.  
niedziela, 11 listopada 2007, gordon_rix

Polecane wpisy