Blog > Komentarze do wpisu
w sprawie zmian w prawie spóldzielczym i Funduszy Europejskich na rewitalizację
Problemy, z jakim borykają się członkowie przy przekształcaniu praw do zajmowanych lokali w spółdzielni pokazują, że mamy do czynienia ze źle skonstruowanym prawem, a jednocześnie z naruszeniem fundamentalnej zasady ruchu spółdzielczego, jaką jest równe traktowanie członków spółdzielni. Naruszenie tej zasady wywołuje oburzenie spółdzielców, dzieli ich i skłóca. Jako ekspert prawa spółdzielczego krytycznie oceniam nowe rozwiązania wprowadzone od lipca 2007 r. Ustawa jest zbyt skomplikowana i niejasna. Jest też sprzeczna z prawem europejskim.
Stanowisko w  sprawie  zmian w prawie spółdzielczym i Funduszy  Europejskich na rewitalizację miast i osiedli. 

 Problemy, z jakim borykają się członkowie przy przekształcaniu praw do zajmowanych lokali w  spółdzielni pokazują, że mamy do czynienia ze źle skonstruowanym prawem, a jednocześnie z naruszeniem fundamentalnej zasady ruchu spółdzielczego, jaką jest równe traktowanie członków spółdzielni. Naruszenie tej zasady wywołuje oburzenie spółdzielców, dzieli ich  i skłóca.

Jako ekspert prawa spółdzielczego krytycznie oceniam  nowe rozwiązania wprowadzone od lipca 2007 r. 
Ustawa jest zbyt skomplikowana  i niejasna. Jest też sprzeczna z prawem europejskim.

  W ostatnich tygodniach miałam okazję doradzać wielu członkom spółdzielni, na konferencjach,  udzielając odpowiedzi na listy Czytelników. Ciągle na nowo pojawiały się te same  nie dające się w ogóle wyjaśnić pytania. Informowałam  spółdzielców o tym w licznych artykułach a ostatnio w  wydanej  książce, w której zawarłam ważne informacje o zmienionym spółdzielczym prawie mieszkaniowym.  Dla ludzi i dla spółdzielni istotne jest to, aby nowy rząd zapewnił  wykorzystanie Funduszy Europejskich, aby nasze miasta i przy tym nasze mieszkania  uczynić piękniejszymi i wygodniejszymi.  Francja, Anglia, Niemcy Włochy wszyscy oni wykorzystują te Fundusze unijne od wielu  lat z dużym sukcesem. Polski Rząd niestety w okresie 2003 –2006 zmarnował bardzo dużo tych środków przeznaczonych dla nas – Polaków i nie wykorzystując środków unijnych na rzecz  mieszkańców miast zwrócił  je  z powrotem do Unii Europejskiej.  Nowy rząd po wyborach powinien  natychmiast stworzyć program rewitalizacji miast, finansowany przez UE. Znam wielu kompetentnych  ekspertów, którzy swym doświadczeniem mogą w tej sprawie dopomóc.  Aż 80% kosztów remontów może sfinansować UE. 

 Tym samym można  znacznie zredukować obciążenie z tytułu bieżących czynszów, a jednocześnie upiększyć nasze mieszkania i osiedla.

Spółdzielcy, wspólnie musimy dopilnować tego, aby nalezycie wykorzystywano Fundusze Europejskie przeznaczone na remonty i rewitakizację naszych osiedli, zamiast sięgania do naszej kieszeni przez zwiększanie opłat.  
niedziela, 11 listopada 2007, gordon_rix

Polecane wpisy