Blog > Komentarze do wpisu
w sprawie zwrotu gruntów warszawskich ich właścicielom
Właściciele gruntów warszawskich, bezprawnie pozbawieni swej własności tzw. dekretem Bieruta mają prawo do tego, aby w wolnej Polsce swe nieruchomości odzyskać. Zawsze opowiadałam się za naprawieniem tej wielkiej krzywdy historycznej bez tworzenia kolejnego łańcucha krzywd i realizowałam to na terenie Gminy Warszawa-Bielany, jako wiceprzewodnicząca Rady i Przewodnicząca Komisji Polityki Mieszkaniowej.

Stanowisko w  sprawie zwrotu gruntów warszawskich ich właścicielom

 

 Właściciele gruntów warszawskich,  bezprawnie pozbawieni swej własności  tzw. dekretem  Bieruta mają prawo do tego, aby w wolnej Polsce swe nieruchomości odzyskać.
Zawsze opowiadałam się  za naprawieniem  tej wielkiej krzywdy historycznej bez tworzenia kolejnego łańcucha krzywd i realizowałam to na terenie Gminy Warszawa-Bielany, jako wiceprzewodnicząca Rady i Przewodnicząca Komisji Polityki Mieszkaniowej. 
 

Niestety tego dobrego przykładu nie rozszerzono na całą Warszawę, a przeciwnie wprowadzono prawo miejscowe, które dyskryminuje  właścicieli.Pozbawiono ich nawet bonifikaty przyznanej najemcom przy nabywaniu lokali.  Ten stan rzeczy można i należy zmienić, uchylając uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy, które pogarszają sytuację prawną właścicieli nawet w stosunku do stanu wynikającego z ustawy o gospodarce nieruchomościami.Czy można jeszcze raz uwierzyć tym politykom, którzy  przed wyborami   opowiadają się za uchyleniem  dekretu Bieruta, skoro dotąd  nie zrobili nic w tej sprawie.

Nie spowodowali  nawet rozwiązań możliwych do przyjęcia w świetle ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami, tj. nie spowodowali podjęcia uchwały Rady m. st. Warszawy, wprowadzającej sprzedaż właścicielom ich lokali za symboliczną złotówkę i nie respektowali wynikającego z tej ustawy pierwszeństwa właścicieli do nabywania tych lokali i budynków.

 

Dążąc do usunięcia spuścizny  Bieruta, który ukradł Warszawiakom to, czego nie zdążył zniszczyć Hitler, trzeba ostrzec nowe władze,  by nie stawały w tym niechlubnym orszaku, jako winni zaniechania zwrotu nieruchomości warszawskich ich prawowitym właścicielom.

Bezprawne i krzywdzące Warszawiaków uchwały Rady Miasta są wynikiem albo złej woli radnych (może są osobiście zainteresowani w utrzymaniu tego bezprawnego stanu rzeczy) albo ich  skrajnej niekompetencji.

 Kandydując na Prezydenta Warszawy Pani Hanna Gronkiewicz – Waltz zapewniała, że zmieniała,  że przekaże sprawy właścicieli pokrzywdzonych dekretem Bieruta w ręce kompetentnych pracowników. Wydała więc polecenie swemu zastępcy - Wiceprezydentowi Andrzejowi Jakobiakowi) szybkiego zajęcia się tą sprawą. Niestety czas biegnie, a nadal nic się w tym zakresie nie zmieniło.

 Zrozpaczeni pokrzywdzeni Warszawiacy zwrócili się do Pani Prezydent, aby dotrzymując swej przedwyborczej obietnicy, maksymalnie przyspieszyła te działania. Naprawienie  krzywdy warszawskich właścicieli  leży w gestii Rady m. st. Warszawy. Można więc i należy domagać się  od Pani Prezydent, aby spowodowała wniesienie pod obrady Rady  projekt, który w tej sprawie przygotowało Stowarzyszenie "DEKRETOWIEC", na  co pozwala obowiązujące prawo (potwierdzają to opinie  ekspertów).                                          Działalność polskich władz  surowo ocenił  Trybunał Konstytucyjny, uznając, że w stosunku do warszawskich właścicieli naruszono  zasadę ochrony zaufania do państwa i stanowionego przezeń prawa”  ( uchwała  TK z dnia 18 czerwca 1996 r. Sygn. akt W. 19/95) .Najwyższy czas skończyć z kontynuacją polityki Bieruta, gdyż kompromituje to Polskę  także na arenie międzynarodowej, a w dodatku prowadzi to do dewastacji  zasobów,  wskutek niegospodarnego zarządzania cudzymi nieruchomościami przez komunalnych zarządców. 
niedziela, 11 listopada 2007, gordon_rix

Polecane wpisy