niedziela, 11 listopada 2007
Inicjatywy Obywateli
Teraz, gdy Polska i Polacy stanęli przed nowymi wyzwaniami, związanymi z rolą Polski w Unii Europejskiej, z zapewnieniem Polsce należnego miejsca, a Polakom dobrobytu, m. in. przez zastosowanie nowych mechanizmów i procedur, pozwalających na wykorzystanie Funduszy Europejskich, nie powinno zabraknąć - tak jak w 1918 r. w czasie odzyskania niepodległości - patriotyzmu i entuzjazmu.
w sprawie budownictwa i rewitalizacji miast oraz osiedli mieszkaniowych
Zapewnienie dobrych warunki życia w mieście to szczególnie ważny cel europejskiej polityki. Od 2007 r. Unia Europejska zajmuje się intensywnie tym problemem, stwarzając podstawy finansowe dla poprawy sytuacji mieszkańców miast. W Polsce mamy szczególnie wiele miast z nierozwiązanymi problemami ich mieszkańców. Budynki znajdują się w złym stanie technicznym, a nawet popadają w ruinę i stwarzają zagrożenie dla nas, naszych dzieci i rodzin. Brakuje wolnych przestrzeni, służących wypoczynkowi.
w sprawie wykorzystywania Funduszy Europejskich
Oceniając aktualną sytuację związaną z wykorzystywaniem Funduszy Europejskich stwierdzam, że duża część środków unijnych przeznaczonych dla Polski i Polaków na okres 2004-2006 nie została wykorzystana. To opóźnia inwestycje w mieszkalnictwie zarówno w dziedzinie modernizacji, jak i w zakresie pilnie potrzebnego nowego budownictwa, także dla osób niezamożnych. W swoim programie przewiduję dostarczenie rodzinom mieszkań po przystępnych cenach, przy pomocy Funduszy Europejskich, przeznaczonych na budownictwo socjalne.
w sprawie polskiej spółdzielczości mieszkaniowej i jej roli w strategii rozwoju Polski
Polskie spółdzielnie, a spółdzielnie warszawskie w szczególności są efektywnymi i odnoszącymi sukcesy przedsiębiorstwami. One zapewniają zarządzanie znaczną częścią zasobów mieszkaniowych, troszcząc się o rewitalizację osiedli mieszkaniowych. Osiągnięcia polskich spółdzielni nie są niestety uznawane przez polityków. Nie są one także akceptowane jako podmioty gospodarcze. Także ich wpływ na ustawodawstwo jest ograniczony. Ciągle zmieniane są przepisy prawa spółdzielczego. Niektóre partie polityczne prowadzą nawet kampanię przeciwko spółdzielczości, bezpodstawnie uznając spółdzielnie za relikt socjalizmu. Pojawiają się nawet próby, by doprowadzić do zlikwidowania spółdzielni. Z tego względu nie jest dostrzegana ich siła ekonomiczna, która może i powinna być odpowiednio wykorzystana dla rozwoju polskich miast.
w sprawie zmian w prawie spóldzielczym i Funduszy Europejskich na rewitalizację
Problemy, z jakim borykają się członkowie przy przekształcaniu praw do zajmowanych lokali w spółdzielni pokazują, że mamy do czynienia ze źle skonstruowanym prawem, a jednocześnie z naruszeniem fundamentalnej zasady ruchu spółdzielczego, jaką jest równe traktowanie członków spółdzielni. Naruszenie tej zasady wywołuje oburzenie spółdzielców, dzieli ich i skłóca. Jako ekspert prawa spółdzielczego krytycznie oceniam nowe rozwiązania wprowadzone od lipca 2007 r. Ustawa jest zbyt skomplikowana i niejasna. Jest też sprzeczna z prawem europejskim.
w sprawie zwrotu gruntów warszawskich ich właścicielom
Właściciele gruntów warszawskich, bezprawnie pozbawieni swej własności tzw. dekretem Bieruta mają prawo do tego, aby w wolnej Polsce swe nieruchomości odzyskać. Zawsze opowiadałam się za naprawieniem tej wielkiej krzywdy historycznej bez tworzenia kolejnego łańcucha krzywd i realizowałam to na terenie Gminy Warszawa-Bielany, jako wiceprzewodnicząca Rady i Przewodnicząca Komisji Polityki Mieszkaniowej.
w sprawie komunikacji miejskiej
Komunikacja miejska, zwłaszcza w tak dynamicznie rozwijającej się metropolii europejskiej, jaką jest Warszawa, to podstawowy problem, który rozwiązać powinny władze naszego Państwa i miasta. Niestety dotąd niewiele w tym zakresie zrobiono, a problem ten stał się dla mieszkańców miast i Warszawiaków przysłowiowym węzłem gordyjskim.
w sprawie prywatyzacji ogródków działkowych i jej znaczenia dla rozwoju mieszkalnictwa
Polacy kochają swoje ogrody. Ogródki działkowe są przez nich troskliwie pielęgnowane. Także mieszkańcy Warszawy poświęcają wiele czasu, energii i pieniędzy na utrzymanie swoich ogrodów. Powinniśmy to obywatelskie zaangażowanie docenić. Powinniśmy umożliwić dotychczasowym użytkownikom ogródków działkowych nabycie ich własności po korzystnej cenie. Jako właściciele będą bowiem obchodzić się z nimi jeszcze lepiej.
w sprawie osób niepełnosprawnych
Rozwój cywilizacji obok dobrodziejstw niesie za sobą także skutki ujemne. Coraz więcej osób ulega wypadkom. Postęp medycyny ratuje życie dzieciom z wadami wrodzonymi. Osoby te na stałe stają się osobami niepełnosprawnymi, wymagającymi wsparcia nas wszystkich, którym ich los nie jest obojętny. Liczba osób niepełnosprawnych stale wzrasta. Aż 20% z nas przeżywa przejściowo lub nieustannie problemy związane z cierpieniem. W warunkach integracji europejskiej istnieją formy finansowego wspierania takich osób i ich rodzin, aby mogły maksymalnie samodzielnie lub z niewielką pomocą funkcjonować w społeczeństwie, żyć ze swymi rodzinami w swoich dotychczasowych mieszkaniach.
w sprawie bezpieczeństwa Obywateli
Obywatele w naszym kraju doznają poczucia lęku i zagrożenia. W związku z tym tęsknią, by znów móc żyć w poczuciu bezpieczeństwa i nie znajdować się pod presją przestępczości i przestępców. Ofiarom przestępstw powinno się zapewnić odpowiednie odszkodowanie, a także przywrócenie poczucia, że mogą znów bezpiecznie żyć i poruszać się po ulicach. Życie w strachu jest uczuciem nie do zniesienia. Dlatego chcemy przywrócić ludziom poczucie bezpieczeństwa.
 
1 , 2 , 3